Spis treści

Regulamin stron www.wzory-haftu.pl.


   Rejestrując się na stronach www.wzory-haftu.pl dostajecie Państwo możliwość umieszczania na nich swoich wzorów. Proces umieszczania nie jest automatyczny - każdy wzór przechodzi weryfikację administratora serwisu zanim będzie wyświetlany publicznie. Jeżeli spełnia on wymagania techniczne i jest na odpowiednio dobrym poziomie będzie po pewnym czasie zatwierdzony. Wówczas jego autor otrzyma kwotę obliczoną wg zamieszczonego obok kalkulatora. Jest to kwota minimalna jaką można uzyskać za pomocą jednego wzoru.

   Osoba przygotowująca wzór może zadeklarować chęć jego wyszycia. O ile każdy zatwierdzony wzór będzie opłacony o tyle zlecenie wyhaftowania go przypadnie tylko wyjątkowym pracom.
   Proponowana kwota za wyszycie zaprojektowanego przez siebie haftu to 1 zł/100 krzyżyków (czyli np. 100 zł za haft 100x100 krzyżyków) oraz zwrot wszelkich kosztów materiału.

Ważna uwaga!
   Warunki licencyjne używania programu HaftiX mówią między innymi, że programu w wersji hobbystycznej i darmowej nie można używać do zastosowań komercyjnych. Sprzedaż wzorów jest działaniem zarobkowym i wymaga wersji komercyjnej.
Kalkulator wynagrodzenia
ilość krzyżyków:
Za przygotowanie wzoru:
Za wyszycie wzoru:

DEFINICJE.

    Serwis - witryna www.wzory-haftu.pl.
    Użytkownik - Osoba rejestrująca się w Serwisie.
    Dodanie wzoru - dodanie pliku podglądu (JPG) oraz plików wzoru: HFT (plik zapisany w programie HaftiX) i PDF, z podaniem podstawowych parametrów wzoru. Dodawanie odbywa się przez formularz dostępny zarejestrowanym użytkownikom serwisu.

POBIERANIE WZORÓW I INNYCH PLIKÓW.

    Wzory oraz obrazki pobrane z Serwisu nie mogą być: odsprzedawane, umieszczane na własnych stronach (w tym do pobrania), w katalogach publicznych (za wyjątkiem sytuacji gdy robi to sam autor wzoru lub obrazka). Nie mogą też być umieszczane w publikacjach bez uzgodnienia warunków z administratorem Serwisu lub autorem.

WARUNKI ODPŁATNEGO DODAWANIA WZORÓW.

    Warunki podstawowe, jakie musi spełniać wzór:

 • musi być zrobiony w programie HaftiX w wersji przynajmniej 6.0;
 • musi być dodany razem z obrazkiem widoku (JPG) oraz w postaci plików PDF i HFT;
 • plik HFT (programu HaftiX) powinien mieć wpisanego autora i tytuł w oknie informacji o wzorze;
 • wzór musi być zoptymalizowany (pod kątem ilości kolorów, występowania pojedynczych krzyżyków itp.).
 • wzór powinien być dobrej jakości. Nie zostanie zaakceptowany taki, który jest niewyraźny, niekontrastowy, ma niepotrzebne elementy tła, zbyt dużo tła (np. kwiat wielkość 50x50 krzyżyków na tle 100x100 krzyżyków), posiada szum kolorystyczny (np. białe tło złożone z dwóch, prawie identycznych kolorów bieli pomieszanych ze sobą) itp. Ocena jakości będzie niestety subiektywna;
 • nie może być zbyt duży względem swojej treści (np. czterolistna koniczynka na wzorze 200x200 krzyżyków);
 • nie może być plagiatem (przerysowaniem z innego wzoru);
 • nie może przedstawiać treści niedozwolonych przez prawo cywilne i obyczajowe (np. portrety osób prywatnych, sceny pornograficzne);
 • powinien zawierać treść, którą ktokolwiek inny z dużym prawdopodobieństwem może chcieć wyhaftować (np. niewłaściwym będzie umieszczanie wzoru zawierajacego wyłącznie imię i nazwisko małżonka autora, albo serce z konkretną parą imion);
 • jeżeli w procesie projektowania użyta była grafika niebędąca autorstwa Uzytkownika powinien on posiadać prawa do jej wykorzystania - uzyskać zgodę właściciela praw autorskich, używać grafik, których licencje pozwalają na dowolne wykorzystanie albo mieć pewność, że użycie nie narusza w jakikolwiek sposób niczyich praw autorskich;
 • przed przystąpieniem do projektowania wzoru Użytkownik powinien zapoznać się z poradnikami zamieszczonymi na stronach HaftiXa.

WARUNKI ODPŁATNEGO WYKONYWANIA HAFTÓW.

    Zlecenia wykonania haftu będą oferowane wyłącznie osobom, które zadeklarują gotowość do wyszywania i wyłącznie w przypadkach gdy wzór jest dobry, dopracowany, ładny i, przede wszystkim, oryginalny. Tylko wyraźne potwierdzenie mailowe lub telefoniczne ze strony przedstawiciela serwisu oznacza chęć zlecenia wykonania haftu. Aby móc ubiegać się o odpłatne wykonanie haftu trzeba dodać wzór na warunkach podanych wyżej z wyrażeniem deklaracji wykonania haftu w formularzu dodawania wzoru.

    Deklarując chęć wykonania haftu Użytkownik zgadza się na umieszczanie zdjęć haftu w publikacjach Serwisu lub podmiotów powiązanych z serwisem oraz dysponowania nimi, jak i samym haftem przez Serwis. Po wykonaniu haftu i przekazaniu należności za pracę haft staje się własnością Serwisu. Nigdy jednak nie zostanie zmieniony autor i wykonawca, który na zawsze będzie związany z haftem.

    Tryb postępowania i rozliczeń jest następujący:

 • dodanie przez Użytkownika wzoru do Serwisu;
 • kontakt ze strony przedstawiciela Serwisu, określenie przewidywanych terminów, ustalenie kto robi zakupy materiałów;
 • przesłanie Użytkownikowi umowy do podpisania;
 • odesłanie kopii umowy przez Użytkownika;
 • przesłanie Użytkownikowi materiałów (kanwa, nici) lub zwrot kosztów ich zakupu;
 • wykonanie haftu z pozostawieniem marginesów przynajmniej 4 cm z każdej strony;
 • naniesienie trwałego i czytelnego podpisu autora haftu w dowolnym miejscu marginesu;
 • przesłanie haftu na adres wskazany przez przedstawiciela Serwisu;
 • wypłata należności.

SPOSOBY WYPŁAT NALEŻNOŚCI.

    Wszelkie zarobione przez Użytkownika kwoty są kumulowane na koncie Serwisu i są do wglądu przez Użytkownika. Wypłaty wykonywane są na przełomie miesięcy, nie później niż do 10-tego dnia następnego miesiąca. Są one realizowane w postaci przelewów na konto bankowe podane przez Użytkownika. Nie ma możliwości skorzystania z innej formy wypłat.

    Serwis nie potrąca podatków od wypłacanych kwot. Użytkownik we własnym zakresie prowadzi rozliczenia podatkowe. Może to np. robić wpisując w deklaracji rocznej uzyskane wpływy jako dodatkowe źródło przychodów.

OPEROWANIE NA DANYCH OSOBOWYCH.

    Serwis nigdy nie udostępni danych osobowych podmiotom trzecim i nie wykorzysta ich do prowadzenia własnej działalności reklamowej bez wyraźnej zgody Uzytkownika.

Dodaj